Et pilotprojekt i Palliativt Frivilligt Netværk viser, hvordan personer med uhelbredelig sygdom ved hjælp af historier kan fortælle omverdenen, at de er langt mere end sygdommen. Det kan have betydning for, hvordan den professionelle, palliative indsats tilrettelægges, og for hvordan personen skaber mening med tilværelsen.
Pilotprojektet Palliativ Frivillig Fortælling gik ud på at skrive historier over en tre måneders periode om møderne mellem den uhelbredeligt syge person og den frivillige fra Palliativt Frivilligt Netværk. Historierne blev delt med de fagfolk i Palliativt Team Fyn, som behandlede personen. Derudover bestemte personen selv, hvem vedkommende ville dele sine historier med.
Der var fire formål med projektet:

  1. kunne historierne fortælle om personen med uhelbredelig sygdom som et menneske, der er mere end sin sygdom,
  2. kunne historierne være med til at skabe normalitet og mening for personen med uhelbredelig sygdom,
  3. gav historierne personen med uhelbredelig sygdom en alternativ mulighed for at kommunikere,
  4. gav historierne de involverede palliative specialister nyttig viden i deres arbejde for personen med uhelbredelig sygdom.

”Selvom dette er et lille pilotprojekt, åbner det for nye måder at opnå indsigt i personer i specialiseret palliativ behandling, deres liv med en alvorlig sygdom, deres håb og deres udfordringer. Historier kan noget”, står der i en ekstern bedømmelse af projektet.

I bedømmelsen skitseres samtidig, hvad man skal være opmærksom på, hvis resultaterne af pilotprojektet giver anledning til at overveje et større udviklingsprojekt. Der peges blandt andet på, at skrivning af historier i dette omfang ikke vil være foreneligt med den frivilliges rolle og derfor må være en opgave, der udføres i professionelt regi.
Den eksterne bedømmelse er foretaget af Helle Ploug Hansen, professor emerita, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.
Projektet er udført af:
Jørgen Jeppesen, frivillig i Palliativt Frivilligt Netværk og ph.d. i humanistisk sundhedsvidenskab.