Onsdag 15. maj 2024 afholdt PFN sin årlige temadag for PFN frivillige, Det Palliative Team, Børne- og Unge Palliativt team og Bestyrelsen i PFN.

Denne dag mødes vi alle på tværs af de fælleskaber, vi arbejder i til daglig.

Emnet var Compassion, som fokuserer på ”evnen til at være med og håndtere lidelse og smerte, når livet er svært, på en god måde”.

 Vi stillede skarpt på begrebet Compassion, både gennem oplæg og øvelser, og oplægsholder Katinka Anna Fomsgaard Kjær, der til daglig er oversygeplejerske på HC Andersen Børne- og Ungehospital og i uddannelsesforløb ved Aarhus Universitet i Compassion for Professionelle, styrede os levende og engageret igennem en lærerig eftermiddag.

 Som billederne viser, er samværet mellem både frivillige, fagprofessionelle og bestyrelse værdifuldt i vores fælles opgave for uhelbredeligt syge mennesker og deres pårørende. Det at vi har et godt kendskab til hinanden, er med til at løfte opgaven og billederne fortæller vist også at vi hyggede os.