Bestyrelsen PFN

Formand

Herdis Hanghøi

Regionrådssuppleant

Tlf. 2511 3787
herdishanghoi@gmail.com

Næstformand

Jørn Kaltoft Nielsen

Ingeniør og civiløkonom HD

Tlf. 5188 8767
jkaltoft@outlook.dk

Sekretær

Sven Thaisen

Pensioneret lektor
Mulernes Legatskole Odense

Tlf. 6057 1018
sventhaisen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Poul Foss Michelsen

Bestyrelsesarbejde i virksomheder og
organisationer, cand.merc.

Tlf. 4052 5155
poul@foss-michelsen.dk

Bestyrelsesmedlem

Torben Jakobsen

Pens. Rektor Mulernes Legatskole Odense

Tlf. 2864 7607
jakobsen.torben@outlook.dk