Palliativt Frivilligt Netværk (PFN)

Et samspil med Palliativt Team Fyn om frivillig indsats hos uhelbredeligt syge i eget hjem.

Vi mangler frivillige - er det noget for dig?

Du kan også hjælpe

Kontakt Koordinator Susanne Søgaard på tlf. 40198707  eller send en mail til: koordinator@foreningen-pfn.dk

Bliv frivillig i PFN

Når helbredelse ikke længere er en mulighed, er livskvaliteten ekstra værdifuld. Som frivillig har du mulighed for at være nærværende og forholde dig til det liv der er levet, og det liv der stadig leves.
Har du lyst til at yde en frivillig indsats 2-3 timer om ugen i forventet kortere forløb hos uhelbredeligt syge i eget hjem på Fyn, så kontakt gerne koordinator Susanne Søgaard for nærmere indblik og aftale.

Bliv medlem

Palliativt Frivilligt Netværk er en non-profit forening, som er afhængig af medlemsbidrag og tilskud.
Vi ønsker at udvikle en stor og bred medlemsskare. Når du støtter os som medlem, støtter du mulighederne for at bidrage til den palliative frivillige indsats i eget hjem hos uhelbredeligt syge børn, unge og voksne samt deres pårørende.
.

Om foreningen

Palliativt Frivilligt Netværk (PFN) er en non-profit forening stiftet i 2013, der i samarbejde med Palliativt Team Fyn, Børne- og Unge Palliativt Team, Region Syddanmark tilbyder en kombineret faglig og frivillig indsats rettet mod:

  • Uhelbredeligt syge (voksne) i eget hjem på Fyn.
  • Uhelbredeligt syge (børn – og unge) i Region Syddanmark.
  • Uhelbredeligt syge der udskrives til eget hjem fra Hospice Fyn, Hospice Sydfyn samt Palliativt Sengeafsnit, OUH.

Foreningen PFN

Vi ser frem til at være foregangsbillede for et helhedsorienteret samspil mellem professionel og frivillig indsats hos uhelbredeligt syge børn, unge og voksne i eget hjem. Vi håber du har lyst til at blive frivillig, være medlem eller på anden vis vil støtte foreningen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen PFN

Følg os på Facebook

Seneste nyt

Betydningen af frivillighed

Hen over sommeren har tidligere koordinator overdraget opgaver og ansvar til Susanne Søgaard. "I mit daglige virke er der mange ting jeg glædes og beriges ved, blandt andet": Den frivilliges betydning for den uhelbredeligt syge Uanset om samværet indeholder...

PFN får ny koordinator

PFN får ny koordinator

  Susanne Søgaard tiltræder som ny koordinator den 1. juni 2023. Da vores nuværende koordinator Inge Hansen først fratræder den 30. juni, bliver det muligt at få en hel måned til at overdrage arbejdsopgaverne fra nuværende til ny koordinator, hvilket er meget...

Interessant foredrag ved PFN’s 10 års jubilæum

Interessant foredrag ved PFN’s 10 års jubilæum

Ved PFN's 10 års jubilæumsarrangement den 25. april hørte og debatterede vi et yderst interessant og tankevækkende foredrag om ”Værdighed ved livets afslutning” af Jacob Birkler (medlem af Det Etiske Råd, ph.d., filosof, forfatter, debattør og foredragsholder).Du kan...

Tak for støtten

Region Syddanmark
Flenco Rengøring ApS

Kontakt PFN

c/o O.U.H

Kløvervænget 6, indgang 93, 7.sal 5000 Odense C

Telefon

40 19 87 07