Frivillige opgaver i PFN

Som frivillig i PFN har du mulighed for at vælge hvilken af vores 3 målgrupper du ønsker at være frivillig hos:

Uhelbredeligt syge (voksne) i eget hjem på Fyn

Som frivillig hos uhelbredeligt syge (voksne over 18 år) i eget hjem på Fyn vil du ofte være alene med den syge, og der vil som udgangspunkt være aftalt en konkret opgave ift. den syge / pårørende. Kort sagt, du har en forudgående aftale og én der venter på dig. Primære opgaver hos uhelbredeligt syge i eget hjem:

 • Aflaste pårørende – være hos den syge nogle timer, mens pårørende er ude af huset i egne gøremål.
 • Gøre noget sammen med den syge. Køre en tur, gå en tur, drikke en kop kaffe, snakke om livet m.m.
 • Sidde hos for natten, så pårørende kan få sovet.

Vi har ingen forventninger om at frivillige stiller sig til rådighed for alle typer opgaver – tvært imod. Der aftales altid hvilke typer af opgaver, du som frivillig har lyst til at være en del af og blive matchet i forhold til.

Som udgangspunkt skal du som frivillig forvente at bruge ca. 3 timer én gang om ugen, typisk i kortere varende forløb i det enkelte hjem.

Som frivillig tilbydes du kørselsgodtgørelse (lav takst) når du stiller dig til rådighed med egen bil hos uhelbredeligt syge i eget hjem.

Som frivillig tilbydes du månedlige fællesmøder, hvor du sammen med de andre frivillige i PFN kan få fælles indblik og vidensdeling.

Som frivillig, vil der altid være krav om at du deltager i afsluttende refleksion og vidensdeling, når et forløb i eget hjem er afsluttet.

Uhelbredeligt syge (børn og unge) i eget hjem i Region Syddanmark

Palliativt Frivilligt Netværk har brug for frivillige i alderen 20-30 år, bosiddende i Region Syddanmark, der har lyst og mulighed for at bruge nogle timer om ugen hos uhelbredeligt syge børn i eget hjem.

Som frivillig tilbydes du individuel match i forhold til det enkelte barn / hjem, der refunderes kørselsgodtgørelse (lav takst) og månedlige fællesmøder med andre frivillige i PFN.

Som frivillig hos uhelbredeligt syge børn og unge (indtil18 år) i eget hjem er vores erfaringer, at der primært efterspørges en frivillig der:

 • Har mulighed for at være hos barnet, mens forældrene får tid til egne gøremål.
 • Mulighed for at få en tid til samvær, der ikke handler om pleje og sygdom.
  (Spille spil, lege, tegne, se film, snakke og hygge)

Inden opstart tilbydes du et 2 dages introduktionsforløb med indblik og procesorienteret undervisning omkring blandt andet:

 • Børn og børns sorg.
 • Er der forskel på hvordan børn / voksne reagerer på sorg.
 • Hvordan møder vi børn, der ved de er uhelbredeligt syge – fantasi / samtale / viden.
 • Hvordan tackle den svære samtale?
 • Børns umiddelbare reaktion / refleksion over livet / døden.
 • Mulige ”redskaber” til samværet med børn. Børnelitteratur / leg / andet.
 • Familien omkring det syge barn.
 • Søskende, forældre, bedsteforældre – være tilstede / kunne adskille / ej knytte bånd.

Overvejer du at blive frivillige hos uhelbredeligt syge børn i eget hjem, så kontakt gerne undertegnede for nærmere indblik og aftale, så du i givet fald kan komme med på det næste introduktionsforløb.

Frivillig på Palliativt Sengeafsnit, OUH.

Som frivillig på Palliativt Sengeafsnit på OUH vil opgaverne variere i forhold til de indlagte patienter og den frivillige indsats vil udelukkende være af ikke faglig karakter og tilrettelægges i et nært samspil med de ansatte.

Din frivillige indsats er primært at være til rådighed, såfremt det skønnes, at én af patienterne vil have glæde af dit besøg / sidde hos på stuen.

Du bestemmer selv hvilke dage du har mulighed for at stille dig til rådighed på Palliativt Sengeafsnit, det mest normale er ca. 1 gang om ugen af 3 timers varighed i tidsrummet kl.10-13 eller kl. 17-20. Der planlægges booking hver måned i et samspil med koordinator Inge Hansen.

Som frivillig på Palliativt Sengeafsnit på OUH er du en del af Palliativt Frivilligt Netværk og indbydes til de månedlige fællesmøder til fælles indblik og vidensdeling med de andre frivillige i PFN.

Overvejer du at blive frivillige på Palliativt Sengeafsnit, OUH, så kontakt gerne undertegnede for nærmere indblik og aftale.

Der er også brug for mænd i PFN

For yderligere oplysninger kontakt gerne:

Koordinator for PFN Inge Hansen – tlf 40198707 eller koordinator@foreningen-pfn.dk