Frivillige opgaver i PFN

Som frivillig i PFN har du mulighed for at vælge hvilken af vores 2 målgrupper du ønsker at være frivillig hos:

Uhelbredeligt syge (voksne) i eget hjem på Fyn

Som frivillig hos uhelbredeligt syge (voksne over 18 år) i eget hjem på Fyn vil du oftest være alene med den syge – du har en forudgående aftale og én der venter på dig. Primære opgaver er at:

 • Aflaste pårørende – være hos den syge nogle timer, mens pårørende er ude af huset i egne gøremål.
 • Gøre noget sammen med den syge. Køre en tur, gå en tur, drikke en kop kaffe, snakke om livet m.m.
 • ”Sidde hos” for natten, så pårørende kan få sovet.

Vi har ingen forventninger om at du stiller dig til rådighed for alle typer opgaver – tvært imod.
Det aftales altid hvad, du som frivillig har lyst til at være en del af og blive matchet i forhold til.

Som udgangspunkt skal du som frivillig forvente at bruge ca. 2-3 timer én gang om ugen, typisk i kortere varende forløb i det enkelte hjem.

Som frivillig tilbydes du kørselsgodtgørelse (lav takst) når du stiller dig til rådighed med egen bil hos uhelbredeligt syge i eget hjem.

Som frivillig kan du deltage i månedlige fællesmøder, hvor du sammen med de andre frivillige i PFN kan få fælles indblik og vidensdeling.

Som frivillig, vil der altid være krav om at du deltager i afsluttende refleksion og vidensdeling, når et forløb i eget hjem er afsluttet.

Uhelbredeligt syge (børn og unge) i eget hjem i Region Syddanmark

PFN har brug for frivillige i alderen fra 20 år og opefter, bosiddende i Region Syddanmark, der har lyst og mulighed for at bruge nogle timer om ugen hos uhelbredeligt syge børn i eget hjem.

Som frivillig hos uhelbredeligt syge børn og unge (indtil18 år) i eget hjem er vores erfaringer, at der primært efterspørges en frivillig der:

Har mulighed for at være hos barnet, mens forældrene får tid til egne gøremål.

 • Kan give det syge barn/den unge mulighed for at få en tid til samvær, der ikke handler om pleje og sygdom. (Spille spil, lege, tegne, se film, snakke og hygge)

Inden opstart tilbydes du et 2 dages introduktionskursus. Kurset er obligatorisk for at blive frivillig i Børne/ungeteamet og der indhentes Børneattest.
Kurset indeholder indblik og procesorienteret undervisning omkring blandt andet:

 • Børn og børns sorg.
 • Er der forskel på hvordan børn / voksne reagerer på sorg.
 • Hvordan møder vi børn, der ved de er uhelbredeligt syge – fantasi / samtale / viden.
 • Hvordan tackle den svære samtale?
 • Børns umiddelbare reaktion / refleksion over livet / døden.
 • Mulige ”redskaber” til samværet med børn. Børnelitteratur / leg / andet.
 • Familien omkring det syge barn.
 • Søskende, forældre, bedsteforældre – være tilstede / kunne adskille / ej knytte bånd.

Overvejer du at blive frivillige hos uhelbredeligt syge børn i eget hjem, så kontakt gerne Susanne Søgaard for nærmere info og så du kan komme med på det næste introduktionskursus.

Vi søger mandlige frivillige til at “sparke dæk”

For yderligere oplysninger kontakt gerne:

Koordinator for PFN Susanne Søgaard – tlf 40198707 eller koordinator@foreningen-pfn.dk