Frivillige opgaver i PFN

Som frivillig i PFN har du mulighed for at vælge hvilken af vores 2 målgrupper du ønsker at være frivillig hos:

Uhelbredeligt syge (voksne) i eget hjem på Fyn

Som frivillig hos uhelbredeligt syge (voksne over 18 år) i eget hjem på Fyn vil du ofte være alene med den syge, og der vil som udgangspunkt være aftalt en konkret opgave ift. den syge / pårørende. Kort sagt, du har en forudgående aftale og én der venter på dig. Primære opgaver hos uhelbredeligt syge i eget hjem:

 • Aflaste pårørende – være hos den syge nogle timer, mens pårørende er ude af huset i egne gøremål.
 • Gøre noget sammen med den syge. Køre en tur, gå en tur, drikke en kop kaffe, snakke om livet m.m.
 • Sidde hos for natten, så pårørende kan få sovet.

Vi har ingen forventninger om at frivillige stiller sig til rådighed for alle typer opgaver – tvært imod. Der aftales altid hvilke typer af opgaver, du som frivillig har lyst til at være en del af og blive matchet i forhold til.

Som udgangspunkt skal du som frivillig forvente at bruge ca. 3 timer én gang om ugen, typisk i kortere varende forløb i det enkelte hjem.

Som frivillig tilbydes du kørselsgodtgørelse (lav takst) når du stiller dig til rådighed med egen bil hos uhelbredeligt syge i eget hjem.

Som frivillig tilbydes du månedlige fællesmøder, hvor du sammen med de andre frivillige i PFN kan få fælles indblik og vidensdeling.

Som frivillig, vil der altid være krav om at du deltager i afsluttende refleksion og vidensdeling, når et forløb i eget hjem er afsluttet.

Uhelbredeligt syge (børn og unge) i eget hjem i Region Syddanmark

Palliativt Frivilligt Netværk har brug for frivillige i alderen 20-30 år, bosiddende i Region Syddanmark, der har lyst og mulighed for at bruge nogle timer om ugen hos uhelbredeligt syge børn i eget hjem.

Som frivillig tilbydes du individuel match i forhold til det enkelte barn / hjem, der refunderes kørselsgodtgørelse (lav takst) og månedlige fællesmøder med andre frivillige i PFN.

Som frivillig hos uhelbredeligt syge børn og unge (indtil18 år) i eget hjem er vores erfaringer, at der primært efterspørges en frivillig der:

 • Har mulighed for at være hos barnet, mens forældrene får tid til egne gøremål.
 • Mulighed for at få en tid til samvær, der ikke handler om pleje og sygdom.
  (Spille spil, lege, tegne, se film, snakke og hygge)

Inden opstart tilbydes du et 2 dages introduktionsforløb med indblik og procesorienteret undervisning omkring blandt andet:

 • Børn og børns sorg.
 • Er der forskel på hvordan børn / voksne reagerer på sorg.
 • Hvordan møder vi børn, der ved de er uhelbredeligt syge – fantasi / samtale / viden.
 • Hvordan tackle den svære samtale?
 • Børns umiddelbare reaktion / refleksion over livet / døden.
 • Mulige ”redskaber” til samværet med børn. Børnelitteratur / leg / andet.
 • Familien omkring det syge barn.
 • Søskende, forældre, bedsteforældre – være tilstede / kunne adskille / ej knytte bånd.

Overvejer du at blive frivillige hos uhelbredeligt syge børn i eget hjem, så kontakt gerne undertegnede for nærmere indblik og aftale, så du i givet fald kan komme med på det næste introduktionsforløb.

Der er også brug for mænd i PFN

For yderligere oplysninger kontakt gerne:

Koordinator for PFN Susanne Søgaard – tlf 40198707 eller koordinator@foreningen-pfn.dk