Overskuddet fra julekoncerten i Odense Domkirke 2021 beløb sig til 35.000 kr,, som blev overrakt PFNs formand Herdis Hanghøi af præsidenten for InnerWheel Margit Christensen (se foto), ved et flot arrangement på Hotel Skovbrynet den 7.3.2022.
PFN takker Rotary-klubberne, Inner Wheel og Rotaract i Odense for donationen, som vil gå til særlige oplevelser for de uhelbredeligt syge og deres pårørende.
Finansieringen af PFNs aktiviteter sker ved at skaffe medlemmer og midler fra fonde. Vi håber, at mange også vil støtte dette Rotary-initierede projekt ved at blive medlem af PFN (årskontingentet er kun 200 kroner for personligt medlem og 300 kr. for husstandsmedlem) – læs mere på: www.foreningen-pfn.dk/stot-pfn/
PFN gennemfører årligt ca. 900 besøg fordelt på godt 100 hjem på Fyn.