Nyhedsbrev nr. 13, september 2020

I april måned havde PFN planlagt den årlige generalforsamling med efterfølgende oplæg af Marie Lenstrup, formand for foreningen ´Pårørende i Danmark´, men sådan skulle det ikke gå. Corona blev uventet en ny faktor, som satte begrænsninger i forhold til afvikling af større arrangementer. Derfor blev generalforsamlingen udsat og først afviklet den 10. august uden det planlagte oplæg med Marie Lenstrup. For at undgå lignende situationer fremover, havde bestyrelsen fremsendt et vedtægtsændringsforslag til § 4, stk. 2 med følgende tekst: ”Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt senest 15. maj som fysisk møde eller som et digitalt møde. Indkaldelse sker skriftligt via mail til medlemmerne med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden”. Denne vedtægtsændring blev godkendt på generalforsamlingen. På valg var Harry Haue, Herdis Hanghøi, Hanne Knudsen og Poul Foss Michelsen – der alle stillede sig til rådighed for genvalg – alle blev genvalgt. Derudover var Vicky Bender Lorenzen opstillet som bestyrelseskandidat og blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Harry Haue som formand, Jørn Kaltoft Nielsen som næstformand og Sven Thaisen som sekretær. Se oversigten over bestyrelsen på www.foreningen-pfn.dk

Den frivillige indsats blev den 11. marts stillet i bero efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne. En anbefaling, som PFN valgte at følge for i stedet at tilbyde en ´digital frivillig indsats´. Den digitale indsats betød, at uhelbredeligt syge i eget hjem kunne vælge at tale med den frivillige pr. telefon eller via videosamtale. Et tilbud som de fleste af vores brugere takkede ja til. Som tiden gik, var der dog flere og flere af vores brugere, der gav udtryk for, at de savnede besøg af den frivillige, og en del af deres afsavn handlede om manglen på fysisk social kontakt med omverdenen.
Med dette ønske in mente valgte PFN at rette en skriftlig henvendelse til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm med følgende ordlyd:

Kære Søren Brostrøm

Vi er en frivillig forening, der er tilknyttet Palliativt Team med det formål, at tilbyde en helhedsorienteret faglig og frivillig indsats hos uhelbredeligt syge i eget hjem på Fyn.
Før der etableres en frivillig indsats i eget hjem, er jeg som ansat koordinator ude i hjemmet for at afklare og planlægge en individuel tilrettelagt frivillig indsats med udgangspunkt i den syges og de pårørendes ønsker og behov, som vurderes i forhold til den frivilliges muligheder og begrænsninger.

Siden 10.03.20 har vi fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger og således ikke ydet en frivillig (fysisk) indsats i eget hjem, men udelukkende ydet en digital (ofte telefonisk) kontakt med de uhelbredeligt syge patienter, der har ønsket og formået dette.

Den 08.06.20 er der åbnet yderligere op i forhold til samfundet, men endnu foreligger der ikke en nærmere afklaring af frivillig indsats i eget hjem. Derfor denne henvendelse og forespørgsel, som jeg håber du vil tage stilling til:

 1. Vi oplever, at de uhelbredeligt syge lider under, at de ikke kan få besøg af den frivillige (den syge føler sig
  isoleret i eget hjem og uden social kontakt og medmenneskelig kontakt).
 2. Alle andre faggrupper i den tværfaglige indsats (præst, socialrådgiver, sygeplejerske osv.) kommer hos
  målgruppen i eget hjem, hvorfor vi undrer os over, at der ikke er åbnet op for den frivillige indsats.
  Palliativt Frivilligt Netværk
  Telefon: 40 19 87 07 Mail: Koordinator@foreningen-pfn.dk
  www.foreningen-pfn.dk
 3. Det er Palliativt Frivilligt Netværks og Palliativt Team Fyns holdning, at målgruppen
  (uhelbredeligt syge og pårørende i eget hjem) skal have en mulighed for selv at tage
  stilling til, om de ønsker besøg af den frivillige.
 4. At tilbuddet om frivillig indsats altid vil ske under Sundhedsstyrelsens anbefalinger (få
  mennesker, fysisk afstand, sprit af inden og efter besøg, ikke mødes hvis tegn på smitte osv.).

Jeg afventer et nærmere indblik i, hvornår vi igen kan forvente Sundhedsstyrelsen accept af den frivillige indsats hos ovenstående målgruppe.
Trods travlhed i Sundhedsstyrelsen fik PFN inden for knap 2 uger en telefonisk opringning, samt en skriftlig tilbagemelding på vores henvendelse med følgende indhold:

Hermed sender jeg besvarelse på din henvendelse, som jeg skal beklage har trukket ud.

Som jeg nævnte for dig i telefonen så er besøgsrestriktionerne kun for plejehjem. Både hospice og personens eget hjem er undtaget besøgsrestriktioner. I kan derfor godt foretage en frivillig indsats hos den uhelbredelige syge enten i eget hjem eller på hospice. Skulle personen blive indlagt er denne også underlagt besøgsrestriktionerne, da personen er uafvendelig syg, hvorfor I også her kan yde jeres indsats. På baggrund af ovenstående kan I altså godt yde frivillig indsats af nedenstående målgruppe. Jeg har vendt din henvendelse med Styrelsen for Patientsikkerhed og I er desværre ikke de eneste, som har misforstået. Jeg skal beklage den manglende tydelighed fra vores, myndighedernes side.

Imponerende og rigtigt dejligt var det med denne tilbagemelding om, at vi gerne må tilbyde en frivillig indsats for vores målgruppe – og ikke mindst kan fortsætte den frivillige indsats hos uhelbredeligt syge uanset corona – selvfølgelig under forudsætning af, at såvel den syge som den frivillige ønsker dette, og selvfølgelig at de almindelige forholdsregler om at passe på hinanden respekteres og overholdes.

PFN arbejder således fortrøstningsfuld videre i ønsket om at tilbyde uhelbredeligt syge og deres pårørende en frivillig indsats i eget hjem trods corona-udfordringerne.