Nyhedsbrev nr. 12, marts 2020

Generalforsamling og oplæg d. 28. april om ”livet som pårørende”

Vi håber at se mange af vores medlemmer og andre gæster, der måtte være interesserede i at møde Palliativt Frivilligt Netværks bestyrelse og koordinator til den årlige generalforsamling – herunder høre formand Harry Haues beretning.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på en øl/vand og hilst velkommen til årets oplægsholder, Marie Lenstrup, der er formand for foreningen ’Pårørende i Danmark’. Marie har lovet at komme og fortælle noget om ”livet som pårørende”. Der vil efter oplægget være mulighed for spørgsmål og debat.

Såvel generalforsamlingen som oplægget finder sted tirsdag den 28. april i Skt. Knuds Salen, Klosterbakken 2, 5000 Odense C.

Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen kl. 18.00 og/eller til oplægget, der begynder kl. 19.30. Medlemmer har stemmeret, gæster taleret. Tag gerne naboen med – der er fri entre. Vi glæder os til at se jer.

Følgeskab – et nyt tiltag i Palliativt Frivilligt Netværk
Palliativt Frivilligt Netværk vil som noget nyt tilbyde følgeskab til de af vore patienter, der bliver udskrevet fra Palliativt Sengeafsnit til eget hjem.

Intentionerne med følgeskab er at tilbyde de patienter, der ikke har et netværk eller som har et spinkelt netværk, muligheden for, at en frivillig fra Palliativt Frivilligt Netværk følger med dem hjem, når de udskrives fra Palliativt Sengeafsnit. Primært for at skabe tryghed, herunder for at den syge ikke skal komme alene hjem til et tomt hus. 

Såfremt den syge ønsker at få handlet lidt ind, lavet en kop kaffe eller tilsvarende, er tanken, at det er noget, den frivillige og den syge gør sammen. Ligeledes er tanken, at de frivillige bliver i hjemmet hos den syge, indtil den faglige pleje og omsorg som aftalt dukker op.

Følgeskab skal ses som et tilbud, hvor det er det faglige personale på Palliativt Sengeafsnit, der vurderer, om den syge kunne have glæde af dette tilbud – og i givet fald, at der i god tid før udskrivelsen tages kontakt til koordinator for Palliativt Frivilligt Netværk for nærmere indblik og drøftelse.

Forinden udskrivelsen vil der således have været en samtale mellem patienten, koordinator og den frivillige, der tilbyder sig i den konkrete opgave. Dette er for at sikre, at der er tydelige rammer for, hvilke opgaver den frivillige kan indgå i og hvilke, der skal afvente den faglige pleje i hjemmet. Den frivilliges funktion er at skabe tryghed og må på ingen måder hjælpe med personlig pleje eller på anden vis indgå i de faglige vurderinger og gøremål.
De frivillige, der ønsker at stille sig til rådighed med følgeskab, skal være indstillet på, at det er en ad-hoc opgave af 6-12 timers varighed – alt afhængig af den konkrete situation og afhængig af, hvad den frivillige kan byde ind med.