Ved generalforsamlingen den 26.4.2022 blev Harry Haue udnævnt til æresmedlem af PFN, hvilket formand Herdis Hanghøi motiverede med disse ord:
“Tak til Harry Haue!
Du har været med i arbejdet omkring etablering af PFN lige fra start som var i 2010, hvor tidligere chefredaktør på Fyns Stiftstidende Bent A. Koch kort før sin død opfordrede sine Rotarykammerater til at gøre noget, så endnu flere kunne få en god sidste tid, som han selv fik på Hospice Fyn.
I var en gruppe som i første omgang arbejdede på et 3. hospice på Fyn, men da det ikke var en mulighed opstod ideen med at yde støtte til uhelbredeligt syge og deres pårørende i eget hjem.
Der lå meget arbejde forud inden man den 15. marts 2013 kunne afholde stiftende generalforsamling, hvor du blev valgt som formand. Jeg blev på samme generalforsamling valgt ind i bestyrelsen, men jeg kendte dig jo i forvejen fra Rotary, så jeg var helt tryg ved at sige ja til et samarbejde med dig.
Du har med dit rolige og væsen og din store indsigt været en meget respekteret formand for PFN.
Da du sidste år valgte at stoppe i bestyrelsen efterlod du en yderst veldrevet forening til den nye bestyrelse.
Jeg har været utrolig glad for samarbejdet med dig og vil gerne takke dig for din store indsats – uden den var PFN ikke nået dertil, hvor vi er i dag.
På bestyrelsens vegne vil jeg endnu en gang sige tak for din indsats, og vi har besluttet at vi i dag vil udnævne dig til æresmedlem i PFN.
STORT TILLYKKE!”

Torben Jakobsen overrakte herefter den afgåede formand en erkendtlighed i form af en flaske fin single malt whisky. Harry Haue takkede for udnævnelsen til æresmedlem og for gaven, samt for det gode samarbejde med bestyrelse og koordinator gennem årene.